Taký vianočný príbeh

Vianoce – čas pokoja, lásky, porozumenia. Upratujeme, aby bolo útulne a čisto. Zametieme všetky starosti a problémy pod roh koberca, aby sme ich tam po sviatkoch našli väčšie a silnejšie ako predtým.

Ja viem, mal som písať ľúbivý a skvelý vianočný príbeh. Som presvedčený, že raz príde doba, keď aj my zo Zdravej spoločnosti Slovensko budeme môcť taký napísať. V dnešnej dobe vám ľúbivé vianočné príbehy spolu s reklamami ponúkajú úplne iné spoločnosti. S reklamou, pravda, máličko klamlivou. O tom, ako majú vyzerať šťastné a požehnané. Čo najpožehnanejšie, že? Sú Vianoce, treba nakupovať. Preplnené obchodné centrá už od začiatku novembra, tlačenice pri pokladniach, zmätok, stres. Len aby sme nenechali všetko na poslednú chvíľu. A na poslednú chvíľu? Ešte preplnenejšie parkoviská v nákupných centrách, ešte viac zmätku a stresu. Ľudia po sebe nepekne vykrikujú, štekajú na seba ako psy, pri nejakom regáli sa tuším schyľuje k bitke. Šťastné a požehnané… Niet dosť peňazí? Nevadí, zoberieme úver. Veď je to raz za rok, nech to stojí za to. Ekonomický kolotoč, priživujúci sa na tradícii Vianoc, roztáča sa v čoraz väčšom predstihu. Nakoniec sa aj tento rok vydarí podľa obrázku, ktorý nám neustálym opakovaním natlačili do hlavy. Rodina sa šťastne zíde pri prehýbajúcom sa stole, potom sa presunie k stromčeku, poodbaľuje si darčeky, niektorí sa snažia dostať zo seba autentické: „Jéj,” a … tu by mal vianočný príbeh končiť. Ten náš však ešte pokračuje aj v januári.

Smetiaky a kontajnerové stojiská sú zapratané kopami odpadu, vedľa nich vyhádzané „nórske“ jedle. Spod rohu koberca začínajú vyrastať naše starosti a problémy, ktoré sme tam zasadili. A život beží ďalej. Poniektorí, spokojní s fungovaním svojej reklamnej kampane, otvárajú znovu stánky, aby dali plebsu zvyšky za rozumnejšiu cenu. Spomenie si ešte niekto na pamiatku toho, koho v čase Vianoc oslavujeme, kto vyhadzoval obchodníkov z domu svojho otca? Aj to sa mu nakoniec stalo osudným. Prečo naše Vianoce musia vyzerať takto? Koľko peňazí nás to stojí? Ale choďte! Peňazí? Myslíte to číslo napísané niekým niekde? Koľko takých čísiel dokáže byť napísaných? Stojí nás to oveľa viac. My totiž výmenou za tieto čísla predávame svoje lesy, svoje polia, obydlia, svoju vlasť, svoje telo… aj dušu. Predávame svoju budúcnosť bez toho, aby sme si vôbec užili prítomnosť. Komu a prečo vlastne? Žijeme v systéme, ktorý môžeme popísať akokoľvek, len nie ľudský, a väčšinou žijeme životy, ktoré len zriedkavo môžeme nazvať šťastnými.

Viem si predstaviť iný príbeh, príbeh, ktorý popisuje našu situáciu úplne inak. Príbeh, ktorý je postavený na princípoch ľudskosti, tolerancie, lásky k blížnemu, ako aj k prostrediu, v ktorom žijeme (a iné mať nebudeme), a v neposlednom rade aj lásky k našim spolupútnikom na tejto planéte, ako sú zvieratá, vtáky a podobne.

Som presvedčený, že takáto predstava je prijateľná a lákavá pre drvivú väčšinu obyvateľov našej krajiny, ako aj zbytku sveta.

Ako to môžeme dosiahnuť? Veľa ľudí dnes so skepsou tvrdí, že sme malí páni, aby sme čokoľvek zmenili, a preto sa nechávajú unášať prúdom. Jednoducho sa vopred vzdali nádeje na akúkoľvek zmenu. Existuje ale recept, ktorý funguje a skrýva sa za jedným čarovným slovíčkom – aktivita! Ani jedna spoločenská zmena v dejinách sa nikdy nezaobišla bez väčšinovej účasti obyvateľov konkrétnej spoločnosti. Nestačí byť nespokojným a sťažovať sa za múrmi svojho obydlia. Je potrebné, ak chceme lepšiu spoločnosť, začať sa aktívne podieľať na správe vecí verejných a taktiež implementovať zmeny do svojho vlastného života. Niet efektívnejšej veci, ako byť sám príkladom pre ostatných. Pre priateľov, partnerov, deti či susedov, alebo kolegov. Nežime príbehy, ktoré pre nás napísali iní s pohnútkami zbohatnúť a ovládať nás! Vytvárajme si svoje príbehy plné ľudskosti, tolerancie, lásky a pochopenia. Nevzdávajme sa práva na šťastný a plnohodnotný tvorivý život v kruhu ľudí rovnakého presvedčenia a myslenia. Nikto nám nevie zabrániť v aplikácii zmien, ktoré naša spoločnosť potrebuje, ak sa rozhodneme pre aktívny prístup. Myslím, že to skutočne stojí za to! Budúcnosť si tvoríme sami a dnes. Je len a len na nás, aká bude. Ak sa uzatvoríme do nášho mikrosveta a cez naše „problémy“ nedokážeme vidieť potreby iných ľudí, zvierat a planéty ako takej, nedosiahneme svoj cieľ, za ktorým je nevyhnutné ísť.

Bojovať „proti“ tým, ktorí dnes ovládajú svet, totiž nemá absolútne žiaden zmysel. Hydre, ktorej odseknete jednu hlavu, totiž narastú hlavy dve a budete na tom ešte horšie ako predtým. Navyše je dnes situácia úmyselne taká neprehľadná, že to stojí naozaj veľa úsilia zorientovať sa, kto to zlo v skutočnosti pácha! Je vytvorené také neprehľadné množstvo rôznych politických subjektov a v nich ešte väčšie množstvo rôznych frakcií, že sa v nich skutočne nikto nevyzná! O všelijakých lobistoch, oligarchoch a záujmových skupinách ani nehovorím. Proti komu potom bojovať?

Jediný zmysel má len boj za niečo! Za lepšie podmienky na existenciu pre každého človeka, zviera, vtáka, rybu či strom. V prípade takéhoto úspechu je víťazstvo trvalé a prináša uspokojenie všetkým. Aktívnou zmenou svojho myslenia, osobného príkladu a aktívnym záujmom o správu vecí verejných dokážeme NAŠU spoločnosť zmeniť. Bez ohľadu na to, čo budú robiť tí „zlí“! V Zdravej spoločnosti Slovensko, o. z., pevne veríme, že tých, ktorí chcú žiť v spoločnosti, kde platia hodnoty, ako sú ľudskosť, morálka, mravnosť, empatia, súcit a svedomie, je stále silná majorita. Za stav a vývoj našej spoločnosti je zodpovedné malé percento bezcharakterných jedincov a našou úlohou je len im nedať priestor na realizovanie ich plánov. Bojom za presadzovanie spomenutých hodnôt im ten priestor nedáme.

Všetkým vám, čitateľom želám, aby ste raz mohli svojimi VLASTNÝMI rozhodnutiami a aktívnym prístupom k veciam verejným zmeniť svoje okolie a nakoniec aj celú spoločnosť. Netreba sa obávať, že v tom procese budete osamelí. Ľudí, ktorí chcú zmeniť spoločnosť tým, že sa snažia zmeniť seba a svoj prístup k okoliu a aktivizujú sa v procesoch správy vecí verejných, rapídne pribúda. Vidíme to aj v našom združení Zdravá spoločnosť Slovensko, kde každý deň pribúdajú noví členovia, ktorí disponujú rovnakou vierou v to, že sa nastavenia spoločnosti, v ktorej žijeme, dokážu zmeniť naším vlastným pričinením.

Verím, že sa nám všetkým podarí zmenami v sebe a následne v celej spoločnosti vyčariť našim deťom na tvárach ten pravý a skutočný vianočný príbeh plný lásky a porozumenia. Začnime hneď.

Zverejnené v časopise Vitalita