ARCHITEKTÚRA SPRÁVY VECÍ VEREJNÝCH

Zákonodarná moc

Legislatívna rada

  • Predseda
  • Podpredsedovia
  • Členovia

Členov, predsedu a podpredsedov volia a odvolávajú občania. Zabezpečuje legislatívny proces (právny servis):

  • Návrhy zákonov – občan, obec, vláda, ostatné subjekty
  • Pripomienkové konanie – Spracujú konečnú verziu právnych noriem (tieto idú do systému ďalej na schválenie.)
  • Hlasovanie a zverejnenie výsledkov – Vyhlásenie v zbierke zákonov Leg. Rada pracuje v zmysle schváleného programu a jej hlavných cieľov.

Výkonná moc 

Vláda

  • Predseda
  • Podpredsedovia
  • Ministri

Je volená občanmi.

Zodpovedá za hospodárstvo a jednotlivé rezorty nutné pre fungovanie spoločnosti.

Spracováva vyhlášky a právne normy (splnomocnené v zákone) a posúva ich do legislatív. rady na schválenie.

Odvolávajú ju a jej členov občania hlasovaním nadpolovičnou väčšinou hlasujúcich.