PRÁVNY SYSTÉM A JUSTÍCIA

Základný cieľ právneho systému je uplatňovať mravnosť, spravodlivosť a zodpovednosť v živote spoločnosti. 

Ciele Zdravej spoločnosti Slovensko v rámci tejto priority: 

  • Jednoduchosť, dostupnosť a zrozumiteľnosť práva. 
  • Vymožiteľnosť práva a vykonateľnosť súdnych rozhodnutí. 
  • Priama voľba a odvolávanie sudcov a prokurátorov od regionálnej úrovne. 
  • Nezávislosť súdneho konania od politických, ekonomických a akýchkoľvek iných vplyvov. 
  • Proaktívny prístup k ochrane a odškodneniu obetí trestných činov. 
  • Proaktívny prístup odborníkov k vytváraniu legislatívnych noriem. 
  • Zaviesť ľudskosť a mravnosť do právneho systému a justície.