Priestory

priestory1

Naplnenie cieľov zdravej spoločnosti si vyžaduje zavedenie aktívnej občianskej účasti.

Robíme to pre nás samých, pre naše deti. Aby sme žili v krajine, v ktorej cítime, že je naša, že nás podporuje a ochraňuje, že sa o nás stará. Potom s radosťou prispejeme na služby, ktoré nám poskytuje, žijeme a sme šťastní, že môžeme žiť v krajine, kde je počuť náš hlas.

V spolupráci so Sadom Lívia ponúkame priestory pre vzdelávanie – Ekocentrum Pod platanom