Aj ty riadiš Slovensko!

(Časť druhá, systém ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ)

V predchádzajúcom článku bola otvorená téma správy vecí verejných prostredníctvom všeľudového hlasovania. Systém sme pomenovali jednoducho – Zdravá spoločnosť. Spomínali sme, čo by sme radi dosiahli a prečo. Je čas ozrejmiť čitateľom, ako chceme tento proces do spoločnosti implementovať.

Systém ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ

V minulosti sa celospoločenské smerovanie a kľúčové rozhodnutia riešili jednoduchým spôsobom, obyvatelia sa stretli na jednom mieste a spoločne sa dohodli, ako a ktorým smerom sa bude komunita uberať. Po takejto dohode sa schválené úlohy prenechali vybraným ľuďom (exekutíve), aby schválené ciele a procesy naplnili.

V dnešnej dobe je pochopiteľne nemysliteľné, aby sme zorganizovali fyzické stretnutie všetkých občanov Slovenskej republiky a aby sa tam na niečom dohodli. Fyzicky sa to nedá, ale v súčasnosti nám to už umožňujú technológie. Nastupuje nová éra komunikačných možností, a ako nám ukazujú aj niektoré sociálne siete, vysoko funkčných, bezpečných a efektívnych riešení. Skúsenosti ostatných rokov nám ukazujú, že systém „parlamentnej demokracie”, kde volení zástupcovia majú zastupovať záujmy svojich voličov, je zastaraný a nefunkčný. Jediné, čo pri voľbách volič dosiahne, je to, že sa na štyri roky vzdá svojho hlasu, ktorý podľa svojho uváženia používa vo svoj prospech politik, ktorý ho dostal. Bez akejkoľvek spätnej väzby a zodpovednosti voči svojim voličom si počas tých štyroch rokov zvolený „zástupca ľudu” robí, čo chce. Zhodneme sa na tom, že takto to ďalej nemôže ísť, spoločnosť degraduje vo všetkých oblastiach. Morálka, svedomie, etika a ľudskosť sa vytrácajú a nahrádzajú ich vlastnosti bez budúcnosti ako ľahostajnosť, prospechárstvo, hyenizmus a apatia.

Navrhli sme komunikačný systém, ktorý zavedie pôvodný a funkčný spôsob riadenia spoločnosti samotnou spoločnosťou, všetkými občanmi Slovenskej republiky. Vráťme úradníkom ich skutočnú úlohu – slúžiť! A je jedno, či je to úrad ministra alebo obecný úrad. Rozhodovať budú všetci v online systéme a úradníci budú len vykonávať vôľu občanov.
Paragraf „zneužitie právomocí verejného činiteľa” získa nový rozmer.

Ako bude tento systém fungovať?

REGISTRÁCIA (možnosť registrácie v systéme bude dvojstupňová):

  • Po jednoduchej e-mailovej verifikácii bude môcť prvý stupeň registrácie absolvovať ktokoľvek. Prvostupňový registrovaný užívateľ bude mať možnosť prehliadať si príspevky, články, výsledky hlasovaní a schválené, prípadne odmietnuté návrhy.
  • Druhý stupeň registrácie bude sofistikovanejší a eliminuje registráciu „čiernych duší”, ako aj registráciu pod falošným menom a podobne. Druhostupňový registrovaný užívateľ bude musieť byť výlučne občanom Slovenskej republiky nad 18 rokov. Bude mať možnosť navrhovať nové „témy” k diskusiám, navrhovať riešenia na obecnej, ako aj celoštátnej úrovni. Taktiež sa bude môcť zúčastňovať diskusií k navrhnutým riešeniam iných občanov. Bude sa môcť zúčastniť všetkých hlasovaní, či už vo svojom regióne, alebo na celoštátnej úrovni.

PRÍSPEVKY A DISKUSIE:

  • Nové „témy” bude môcť do diskusnej časti pridávať len druhostupňový registrovaný užívateľ. Témy budú rozdelené na komunálne a celoštátne a ďalej na jednotlivé oblasti.
  • V komunálnej časti to budú oblasti týkajúce sa komunálnych problematík, ako napríklad odvoz odpadu, oprava miestnej komunikácie alebo nový územný plán.
  • V celoštátnej časti to budú oblasti týkajúce sa celospoločenských problematík, ako napríklad zahraničná politika, návrhy a schvaľovanie nových zákonov, zmeny v školstve, zdravotníctve.
  • Systém ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ obsahuje riešenia, ktoré zamedzujú zahlteniu komunikácie nezmyselnými a nekonštruktívnymi príspevkami.
  • Príspevky sú komentované a ohodnocované ostatnými druhostupňovými užívateľmi a tým posúvané smerom nahor, kde z príspevku môže nakoniec vzniknúť záväzné nariadenie pre úradníkov, v prípade celoštátneho príspevku aj zákon.
  • Celá kultúra komunikácie v systéme je podriadená etickému kódexu systému ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ, ktorý vylučuje hrubé výrazy, urážky a osočovanie.

HLASOVANIE:

  • Hlasovať v systéme ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ bude môcť výlučne len druhostupňový registrovaný užívateľ.
  • Systém obsahuje mechanizmy, ktoré znemožňujú manipuláciu s hlasovaním a manipuláciu s hlasmi, prípadne s identitou hlasujúcich.

Často kladené otázky občanov

Ľudia nemajú záujem o veci verejné. Myslíte, že sa budú zúčastňovať hlasovaní a míňať čas na štúdium materiálov?
Tu si dovolím nesúhlasiť. Každý chce žiť v lepšej, zdravšej a spravodlivejšej spoločnosti. A nielen to. Každý chce, aby aj jeho deti žili v spoločnosti, kde Sloboda, Tvorivosť, Ľudskosť, Neubližovanie, Rovnosť, Spolupatričnosť, Radosť a Zdravie sú bežné pojmy bežného života. Som presvedčený, že ľudia budú s radosťou míňať svoj čas na správu vecí verejných, ak zistia, že skutočne funguje a prináša im kvalitnejší život.
Koniec koncov, ako teraz trávia ľudia svoj čas? V čakárni u lekára, vybavovaním rôznych záležitostí po úradoch či plnením si svojich „občianskych povinností”, ktoré si úradníci vymysleli. Môžeme pokračovať ďalej, tu si ale musí každý sám zanalyzovať, či svoj čas využíva podľa svojich vlastných predstáv a prianí.  

Všetci sa rozhodujeme na základe informácií, ktoré sa k nám dostanú. Čo ak sa väčšina rozhodne nesprávne?
Vývoj je proces kontinuálny a nikto z nás si nemôže dovoliť tvrdiť, že chyby nerobí. Tak ako jednotlivec, aj celá spoločnosť sa nemusí rozhodnúť na prvý pokus správne. Ani na druhý, ba ani na tretí, veď sme toho priamymi svedkami, nie? Dôležité však je, nakoľko je systém flexibilný a ako rýchlo dokáže svoju chybu napraviť. Či to bude trvať 4 roky, 5 rokov, či 40 rokov. Ponúkame systém, kde sa náprava chýb deje kontinuálne. V prípade, že nové informácie vnesú do predmetu hlasovania nové skutočnosti, je možné otvoriť problém nanovo a znovu sa mu celospoločensky venovať. Hneď a nie až o 4 roky, možno po voľbách.

Je váš systém bezpečný? Aká je pravdepodobnosť jeho zneužitia?
Systém je bezpečný rovnako ako bankové systémy či systémy verejnej správy. Vždy je určitá pravdepodobnosť zneužitia, a to sa týka akéhokoľvek systému komunikácie, či už ide o internet, médiá, voľby… Vzhľadom na tím odborníkov, ktorí riešia vývoj a implementáciu, a vzhľadom na ich dlhoročnú prax a skúsenosti si dovolím tvrdiť, že zneužitie je rovnako nepravdepodobné ako napríklad elektronické bankovníctvo. Systém je neustále kontrolovaný toľkými ľuďmi, koľkí sú v ňom prihlásení a pracujú. Jednoducho si skontrolujem, či môj hlas nebol zneužitý a či bol správne zapísaný. Navyše, ak by sa systém stal v budúcnosti štátnym systémom, štát má k dispozícii mechanizmy na zabezpečenie bezpečnosti takéhoto systému. Dnes je prvoradá zmena terajšieho nefunkčného spoločenského systému.

Aké budú systémové požiadavky na vstup do systému?
V súčasnosti prebieha ladenie celého systému. Našou snahou je, aby bol systém sprístupnený každému jednému občanovi, ktorý sa chce zúčastňovať procesu riadenia, preto technické požiadavky budú rovnako jednoduché ako v prípade iných podobných systémov komunikácie. Určite chceme byť jednoduchší ako súčasný systém komunikácie občana s úradmi.

Prečo by toto malo fungovať lepšie ako to, čo máme teraz?
Sme presvedčení, že občania Slovenskej republiky vedia, čo je pre nich prospešné a čo nie. Verím tomu, že každý občan našej krajiny, ktorý chce pre seba a svoje deti perspektívnu budúcnosť, sa rozhodne správne, keď bude hlasovať v systéme ZDRAVÁ SPOLOČNOSŤ. Navyše, skúste skorumpovať celý národ.

Zverejnené v časopise Vitalita